Waarom het FEQ certificaat

Omdat uw klant dan kiest voor een bedrijf dat

  • ernaar streeft om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen in het specifieke vakgebied waarin hij actief is
  • voldoet aan de professionele verplichtingen tegenover de andere leden van de industrie,
  • in het kader van de promotie van zijn werk, hemzelf en de beroepsgroep, alleen feitelijke en nuttige informatie verstrekt, die niet misleidend en ongepast voor anderen is.
  • juiste bekwaamheden in huis heeft voor de geleverde diensten in de verschillende vakgebieden (advies, verkoop en installatie, service)
  • steeds acteert in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving,
  • apparatuur installeert die voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving,
  • zoekt naar oplossingen die in overeenstemming zijn met de veiligheid, de hygiëne en de bescherming van het milieu

Welkom

Kies uw taal

Nederlands

Bienvenue

Choisissez votre langue

Français